Naar boven

Mobility|Society

Een beweging die de relatie van mobiliteit met de samenleving wil heroverwegen en onderzoeken

Player Enabled

Helpt je te ontsnappen naar een wereld waar je beperking geen rol speelt

Future Lab

Een evenement over hoe we de relatie tussen de samenleving en de informatiehuishouding van het Rijk kunnen en willen vormgeven

Shot of Culture

Shot of Culture brengt jouw culturele boodschap over aan een jong publiek